PL | EN

#23 - Polish Pale Ale
December 29, 2021

 • FINISHED
  Status
 • 146 days ago
  Brewday
 • 146 days ago
  Fermentation start date
 • 129 days ago
  Secondary
 • 129 days ago
  Dry hops date
 • 123 days ago
  Priming


Updated 122 days ago

Mash and boil

 • 87.4 %
  Actual mash efficiency
 • 12
  Pre-boil gravity BLG
 • 13.5
  Original gravity BLG
 • 33
  Batch IBU

Fermentation

 • 20.5 liter(s)
  Primary size
 • 4 liter(s)
  Boil loss
 • 3
  Post-primary gravity BLG
 • 3
  Final gravity BLG
 • 5.8 %
  ABV
 • 78.6 %
  Attenuation

Priming

 • 18 liter(s)
  Priming size
 • 178
  Calories per 12oz
 • Re-fermentation
  Carbonation type
 • 2.2
  Volumes of CO2
 • Table sugar
  Priming sugar
 • 92.5 g
  Priming sugar amount
 • 18 C
  Priming beer temp

Fermentation checks

Check at Step Gravity Beer temp Surrounding temp FFT
January 4, 2022 PRIMARY 6 BLG 18 C 18 C
January 15, 2022 SECONDARY 3 BLG 18 C ---
Rozdzielono warkę na dwie.

1. Dodano 40g Oktawia do 10L brzeczki. Plan na rozlew za 3 dni
2. Druga część została przelana i pozostawiona do odstania. Planowane dodanie pędów sosny za 3 dni. Możliwe że dodane zostaną jeszcze chmiele Oktawia na aromat.
January 18, 2022 SECONDARY 3 BLG 18 C ---
Do drugiej brzeczki dodane zostały pędy sosny w ilości 200g na 9L brzeczki.
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!