PL | EN

Korekta wskazania hydrometru

Poprawna gęstość ---


Korekta wskazania refraktometru

Poprawna gęstość ---


Dodatek cukru / wody do brzeczki nastawnej